יום שני, 13 באוגוסט 2012

מפרש בריבוע - יום 2

היום הראשון הסתיים בשיח טויטר (בעייתי?) במקביל לטקס הסיום של המשחקים האולימפיים.
המלצה של אחד המשתתפים להתקין twitterbot (רק לאייפון) או tweetchat למעקב אחר #moocmooc.

המשימה ליום השני - כתיבת מאמר שיתופי בן 1000 מלים בגוגל דוק. אלה ההנחיות בקנבס - בלשונית  collaborations

A MOOC by Any Other Name (3)

This experience is meant to be fun, playful, and entertaining; but it’s also intended to give us a look at what it means to collaborate online. By the end of the exercise, you and your cohort will have discussed what a MOOC can be, while participating in an activity made possible only within the MOOC environment.
52 Collaborators on Google Docs
Started by Sean, Aug 9 at 12:06am

 אלה ההנחיות במסמך עצמו 
A MOOC by Any Other Name...

We’ll start MOOC MOOC by working synchronously and asynchronously to co-create a single short essay about MOOCs, a wild experiment in mass-collaboration.

One day. A mass of folks in a Google Doc. 1 essay.

If you’re new to Google Docs, and want a bit of helpful advice, take a look at Jesse Stommel’s article, Theorizing Google Docs: 10 Tips for Navigating Online Collaboration. Here are a couple of important highlights:
“A potential pitfall of this sort of work is a variation of the bystander effect, whereby participants will see a problem or gap in the document but assume someone else will fix it. The more collaborators involved, the more the effect is amplified.” So, make sure to jump in where you see you’re needed!

Embrace chaos. There is something slightly crazy about a shared writing space, especially when there are more than 2 contributing authors. A Google Doc can seem to write itself, a new digital ecosphere that bubbles with lively and chaotic energy. I’m frequently startled when I leave a Google Doc to realize that it will go on without me. If you haven’t collaborated within a Google Doc ... Don’t be surprised when weird and sometimes wondrous things begin to happen.”

Ready? Set. Go!

Instructions:
1. Consider these questions: What is a MOOC? What does it do, and what does it not do?
2. Collaborate as a group (a potentially very large group) in this document to write one exactly 1000-word essay that responds to both questions. (For a word count at any point, highlight the body of the essay, then go to Tools > Word Count in the main menu.)
3. Somewhere in the essay, reference (quote or cite) each of the following articles:
4. Include (and attribute) a single picture chosen via http://search.creativecommons.org/.
5. Revise and title the finished essay. Keep these instructions at the top of the document.
All this before 6:00 PM Eastern time.


השעה 6 בערב שעון ישראל. במסמך המשותף יש כעת 6 צופים נוספים. מפריע שהכותבים הנוספים הם אנונימיים. לא כתבתי כלום...

שוב ב12 בלילה - 35 צופים, 2-3 כותבים ומתקנים. הכנסתי פה ושם תיקונים - MOOC איננו כלי, הוא סביבה? מדיום? וכן ההפנייה לסימנס היתה שגויה. לא הצלחתי לשלב משהו מהכתיבה שלי/שלנו.

המאמר הסופי  בשעה 1 בלילה, 6 זמן החוף המזרחי - המשימה הושלמה.

הודעה רבע שעה לפני שעת ה"ש":
Only 15 minutes to go before the Google Doc exercise is over! Finish what you can, and then turn your attention to the #moocmooc discussion in Twitter. See you in 15!

אין תגובות: